Развивайка

Як зробити лепбук. Майстер-клас. (Как сделать лэпбук. Мастер-класс)

Average: 2.6 (7 votes)

Автор

Аватар пользователя admin

Саме поняття "лепбук" нещодавно з'явилось на нашому інформаційному просторі, але поволі завойовує популярність.  Сьогодні ми розглянемо як зробити лепбук своїми руками, які матеріали нам для цього потрібні,  де взяти шаблони для лепбуків та й взагалі які види останніх зустрічаються.

 

Само понятие "лэпбук" недавно появилось в нашем информационном пространстве, но понемногу набирает популярности. Сегодня мы рассмотрим как сделать лэпбук своими руками, какие материалы нам для этого необходимы, где взять шаблоны для лэпбуков и вобще какие виды последних встречаются.

 

ЗАМОВИТИ  лепбук можна на нашій сторінці у Фейсбуці

Спочатку давайте ближче познайомимось. Щож таке лепбук? Лепбук це інтерактивна папка для дітея, яка присвячена який-небудь певній тематиці. Теми можуть бути різними і вузькоспеціалізованими, наприклад "Корова", "Буква Б", "Буква У", так і більш загальними, наприклад "Вода у природі", "Новорічний", "Динозаври".  Сама ідея лепбука, що видно з самоїї його назви, прийшла до нас з Америки, де він користується великою популярністю. Виступає він засобом навчання, ще можна сказати що це спосіб організації навчального процесу.

Сначала давайте ближе познакомимся. Что же такое лэпбук? Лэпбук это интерактивная папка для детей, посвященная какой-либо определенной тематике. Темы могут быть разными и узкоспециализированными, например "Корова", "Буква Б", "Буква В", так и более общими, например "Вода в природе», «Новогодний», «Динозавры». Сама идея лэпбука, что видно из самого его его названия, пришла к нам из Америки, где он пользуется большой популярностью. Является он учебным пособием,а также  способом организации учебного процесса.

 

Частіше всього лепбук має вигляд папки або міні-книжки, з внутрішної сторони якої наклеєні невелички кармани, конверти, малюнки тощо. В них знаходиться матеріал, який допомагає отримати та закріпити знання. В такому вигляді інформація подана більш систематизовано та організовано, тому сам процес вивчення завдяки цим елементам стає цікавим та нагадує гру.  

Чаще всего лепбук имеет вид папки или мини-книги, с внутренней стороны которой наклеены небольшие карманы, конверты, рисунки и т.п. В них находится материал, который помогает получить и закрепить знания. В таком виде информация представлена более систематизировано и организовано, поэтому сам процесс изучения благодаря этим элементам становится интересным и напоминает игру.

 

 

Розглянемо безпосередньо сам процес створення лепбука. Для цього нам потрібен лист картону формату А3, який просто треба зігнути навпіл. Але я віддаю перевагу теці або швидкосшивачу, в цьому випадку лепбук виходить більш акуратним і краще тримає форму. Теку потрібно розрізати на дві частини, кожна з яких є формату А4.  

Рассмотрим непосредственно сам процесс создания лэпбука. Для этого нам нужен лист картона формата А3, который просто надо согнуть пополам. Но я предпочитаю папку или скоросшиватель, в этом случае лэпбук выходит более аккуратным и лучше держит форму. Папку нужно разрезать на две части, каждая из которых формата А4.

 

Потім знову поєднуємо обидві частини за допомогою скотчу. Склеювати потрібно з обох сторін і з лицьової, і з задньої.

Затем снова объединяем обе части с помощью скотча. Склеивать нужно с обеих сторон и с лицевои, и с задней.

 

Таким чином основа нашого лепбука виходить акуратною і добре закривається на згині, крім того не розірветься під час тривалого використання. На зовнішню сторону наклеюємо підготовлений роздрукований титульний листок. Всі матеріали можуть бути роздрукавані як на білому, так і на кольоровому папері.

Таким образом основа нашего лэпбука получается аккуратной и хорошо закрывается на сгибе, кроме этого она не разорвется при длительном использовании. На внешнюю сторону наклеиваем подготовленный распечатанный титульный лист. Все материалы могут быть распечатаны как на белой, так и на цветной бумаге.

 

Самі прості лепбуки виглядають як книжка з одним розворотом, більш складні можуть мати форму "трюмо": одна велика центральна частина та дві менших створки з боків.

Самые простые лэпбуки выглядят как книга с одним разворотом, более сложные могут иметь форму "трюмо": одна большая центральная часть и две меньших створки по бокам.

 

Більш складні можуть складатися з декількох сторінок (вклеєних знову ж таки за допомогою скотчу на початковому етапі) або вкладок, наприклад на фото лепбук у вигляді "трюмо" з додатковою вкладкою, яка відкривається донизу.

Более сложные могут состоять из нескольких страниц (вклеенных опять же с помощью скотча на начальном этапе) или вкладок, например на фото лэпбук в виде "трюмо" с дополнительной вкладкой, которая открывается вниз.

 

Діти можуть не тільки вивчати нову інформацію по готовому лепбуку, але й приймати активну участь у його створенні, це дозволить додатково закріпити вивчений матеріал. Наприклад на фото дочка сама наклеює вирізані материки на підготовлені для них місця.

Дети могут не только изучать новую информацию по готовому лэпбуку, но и принимать активное участие в его создании, это позволит дополнительно закрепить изученный материал. Например, на фото дочька сама наклеивает вырезанные материки на подготовленные для них места.

 

Для  створення шаблону лепбука можна використовувати різні програми, починаючи з самих простих, таких як Word чи Paint, закінчуючи більш складними, такими як Photoshop чи Corel, або ж іншими, які Ви добре знаєте. Я переважно використовую Corel. На малюнку можна побачити як виглядає робоча сторінка програми. Якщо ж Ви не вмієте, чи у Вас немає цих програм, то макет чи шаблон лепбука можна зробити і від руки на звичайному аркуші. Чесно кажучи це займе навіть менше часу, ніж робота у компьютерних програмах. Самі малюнки можна просто роздрукувати, вирізати та наклеїти.

Для создания шаблона лэпбука можно использовать различные программы, начиная с самых простых, таких как Word или Paint, заканчивая более сложными, такими как Photoshop или Corel, или другими, которые Вы хорошо знаете. Я в основном использую Corel. На рисунке можно увидеть как выглядит рабочая страница программы. Если же Вы не умеете, или у Вас нет этих программ, то макет или шаблон лэпбука можно сделать от руки на обычном листе. Честно говоря это займет даже меньше времени, чем работа в компьютерных программах. Сами рисунки можно просто распечатать, вырезать и наклеить.

 

Тепер Ви знаєте як зробити лепбук власними руками, проте перш ніж приступати до справи треба не забути про ще одну важливу річ, а саме придумати тему та підібрати інформацію для майбутнього лепбука. Краще всього згадати те, чого нас з Вами навчали ще в школі і тоді цей тип завдань вважався нами не дуже потрібним. Перш за все потрібно скласти для себе план роботи.Занотуйте яку інформацію ви хочете донести до дитини, з чим її ознайомити. Продумайте які завдання будуть цікавими саме вашій дитині.

Ідеальний варіант це коли дитина не тільки бачить перед собою готовий лепбук, але й приймає активну участь у його підготовці. Адже тоді процес запам'ятовування проходить легше і швидше. В процесі роботи з тематичними матеріалами діти вчаться проводити спостереження, виконувати завдання, вивчають і закріплюють інформацію.

Пізніше дитина завжди зможе знову повернутись до цього лепбука і поновити свої знання.

 

Теперь Вы знаете как сделать лэпбук своими руками, однако прежде чем приступать к делу надо не забыть еще об одной важной вещи, а именно придумать тему и подобрать информацию для будущего лэпбука. Лучше всего вспомнить то, чему нас с Вами учили еще в школе и тогда этот тип задач считался нами не очень нужным. Прежде всего нужно составить для себя план работы. Запишите какую информацию вы хотите донести до ребенка, с чем его ознакомить. Подумайте какие задачи будут интересны именно вашему ребенку.
Идеальным является вариант когда ребенок не только видит перед собой готовый лэпбук, но и принимает активное участие в его подготовке. Ведь тогда процесс запоминания проходит легче и быстрее. В процессе работы с тематическими материалами дети учатся проводить наблюдения, выполнять задания, изучают и закрепляют информацию.
Позже ребенок всегда сможет снова вернуться к этому лэпбуку и восстановить свои знания.

 

 


Fatal error: Cannot redeclare ze6739() (previously declared in /var/www/portalmam/data/www/portalmam.com/sites/all/modules/video_embed_field/video-embed-field-embed-code.tpl.php:1) in /var/www/portalmam/data/www/portalmam.com/sites/all/modules/video_embed_field/video-embed-field-embed-code.tpl.php on line 1